Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2019

Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

6.3.2019/776 HFD:2019:34
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde för mervärdesskatt - Affärsverksamhet - Myndighetsverksamhet - Skattskyldighet - Religiösa samfund - Församling
5.3.2019/765 HFD:2019:33
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Hyra av fastighet - Tjänster som anknyter till fastighet - Maskinsalstjänst
4.3.2019/761 HFD:2019:30
Gåvobeskattning - Skattelättnad på grund av generationsväxling - Bedrivande av jord- och skogsbruk - Skogslägenhet - Gårdsbruksenhet
1.3.2019/721 HFD:2019:29
Statstjänsteman - Uppsägning - Minskning av det arbete som kan erbjudas - Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst - Sk. ny arbetstagare
1.3.2019/719 HFD:2019:28
Statstjänsteman - Uppsägning - Minskning av det arbete som kan erbjudas - Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst - Uppgift av permanent karaktär - Sk. ny arbetstagare
26.2.2019/703 HFD:2019:27
Extraordinärt ändringssökande - Besvär som gäller på ordande av serviceboende tillämplig lag - Servicens avgiftsbelagdhet - Klientens död - Anförande av besvär - Avgörande i sak - Övertagande av talan
21.2.2019/648 HFD:2019:26
Beskattning av personlig inkomst - Förvärvsinkomst eller kapitalinkomst - Ledningens bonussystem - Holdingbolag - Överlåtelsevinst från aktier
19.2.2019/590 HFD:2019:25
Utkomststöd - Folkpensionsanstalten - Grundläggande utkomststöd - Grundutgift - Hälso- och sjukvårdsutgift - Glasögon - Belopp som kan anses vara behövligt - Anskaffningskostnad som grundar sig på konkurrensutsättning - Sökandens utredningsskyldighet
12.2.2019/425 HFD:2019:24
Mervärdesskatt - Förmedlingstjänst - Arrangering av resor för utbyteselever utanför europeiska gemenskapen - Försäljningslandet för tjänsten
12.2.2019/419 HFD:2019:23
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Politisk åsikt - Fängelsedom - Oproportionerlig bestraffning - Turkiet - Landinformation
7.2.2019/405 HFD:2019:22
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd av indiviuella mänskliga orsaker - Afghanistan - Kabul - Återflyttning - Sårbar ställning - Barnfamilj
7.2.2019/398 HFD:2019:21
Utlänningsärende - Internationellt skydd- Asyl Rimligt internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Aktuell landinformation - Barnfamilj
7.2.2019/386 HFD:2019:20
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Rättsmedelsförfaranden - Tidsenlig bedömning av fakta - Landinformation - Bedömning av landinformationen i förvaltningsdomstolen - Hörande
7.2.2019/385 HFD:2019:19
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Afghanistan - Kabul - Rimligt internt flyktalternativ - Aktuell landinformation
6.2.2019/373 HFD:2019:18
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Avfall från islam - Omvändelse till kristendomen - Aktuell landinformation - Afghanistan
4.2.2019/321 HFD:2019:17
Körrätt - Körförbud - Epilepsi - Epileptiska anfall under sömnen - Läkares anmälan om förarens hälsotillstånd - Körkortsdirektivet - Körkortslagen - Trafiksäkerhetsverkets anvisningar
4.2.2019/317 HFD:2019:16
Dröjsmål vid rättegång - Dröjsmålsgottgörelse - Uppsägning av tjänsteman - Besvärsärende - Förhöjd gottgörelse - Ärende av särskilt stor betydelse för part
31.1.2019/271 HFD:2019:13
Kommunal tjänsteinnehavare - Arbetslednings- och övervakningsföreskrifter - Uppgiften som elanläggningens driftledare - Utnämning av en annan tjänsteinnehavare som driftledare
29.1.2019/254 HFD:2019:12
Kommunalval - Valbesvär - Förfarandet i förvaltningsdomstolen - Granskande av röstsedlarna i domstolen - Syn - Överläggningshemlighet
29.1.2019/253 HFD:2019:11
Handlingsoffentlighet - Ansökan om finansiering - Bedömning av ansökan - Forskningsutvärdering - Bedömare - Bedömarens identitet - Forskningshemlighet - Utvärderingsshemlighet
Avgörandena nummersvis

172-150 149-130 129-110 109-90 89-69 68-35 34-11 9-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.