20.12.2019/6089 HFD:2019:167

Ortodoxa kyrkan - Församlingsfullmäktiges behörighet - Avskedande av församlingsrådets medlemmar

Förvaltningsdomstolen hade upphävt Idensalmi ortodoxa församlings församlingsfullmäktiges beslut med vilket fullmäktige hade avskedat alla församlingsrådsmedlemmar från deras uppdrag under mandattiden och valt nya medlemmar.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte finns bestämmelser i lagen om ortodoxa kyrkan eller någon annan lag om att avskeda församlingsrådets medlemmar mitt under församlingsfullmäktiges mandattid. Varken ur förarbetena till lagen om ortodoxa kyrkan, förvaltningslagen eller annan lagstiftning går det att härleda en allmän juridisk princip som kunde tjäna som grund för församlingsrådets avskedande.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog Idensalmi ortodoxa församlings besvär över förvaltningsdomstolens beslut, med vilket förvaltningsdomstolen hade upphävt församlingsfullmäktiges beslut.

Grundlagen 2 § 3 mom.

Lagen om ortodoxa kyrkan 58 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander och Antti Pekkala. Föredragande Anne Rautiainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.