19.12.2019/6031 HFD:2019:165

Körrätt - Medicinska krav för körkort - Skyldighet att lämna in läkarutlåtande - Straffbart bruk av narkotika - Bötesstraff - Cannabiscigarett - Proportionalitetsprincipen

A hade gjort sig skyldig till straffbart bruk av narkotika genom att röka en cannabiscigarett och hade för detta ålagts ett bötesstraff. Det är fråga om ett narkotiskt medel som försvagar kapaciteten att framföra ett motorfordon. Polisinrättningen hade på dessa grunder kunnat kräva att A lämnar in ett läkarutlåtande av en läkare som var särskilt insatt i missbrukarvård om att A uppfyller de medicinska kraven för att erhålla körkort. Tryggandet av trafiksäkerheten är viktigt för det allmänna bästa. Skyldigheten att inlämna ett läkarutlåtande var endast ett sätt att erhålla utredning i ovan nämnda ärende. Det var därför inte behövligt att visa att A var narkotikaberoende eller använde narkotika regelbundet. Förvaltningsdomstolens och polisinrättningens beslut ändrades inte. Omröstning 3 - 2.

Körkortslagen 8 § 2 mom., 17 § 1 mom. 3 punkten, 20 § 1 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (körkortsdirektivet) bilaga III

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Tero Leskinen. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.