18.12.2019/5988 HFD:2019:164

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Kvotflykting - Permanent uppehållstillstånd - Behörig förvaltningsdomstol

A hade kommit som kvotflykting till Finland år 2010 och på grund av sin flyktingstatus beviljats först ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) för fyra år och efter det ett nytt kontinuerligt uppehållstillstånd på motsvarande sätt för fyra år. A ansökte 30.8.2017 on permanent uppehållstillstånd på grund av sin flyktingstatus. Migrationsverket behandlade och avgjorde ärendet i enlighet med sin arbetsordning i verkets asylenhet, östra området. Migrationsverket avslog A:s ansökan om permanent uppehållstillstånd men beviljade hen ett nytt kontinuerligt uppehållstillstånd för fyra år. Enligt den besvärsanvisning som bifogats till beslutet skulle ändring i beslutet enligt 193 § 1 mom. i utlänningslagen sökas hos Östra Finlands förvaltningsdomstol.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A:s flyktingstatus utgjorde grund för A:s ansökan om permanent uppehållstillstånd. Ärendet kunde därför anses gälla internationellt skydd. I ärendet skulle därför 193 § i utlänningslagen om behörig förvaltningsdomstol i ärenden som gäller internationellt skydd tillämpas. Eftersom Migrationsverkets beslut hade fattats av verkets asylenhets östra område, var Östra Finlands förvaltningsdomstol behörig i ärendet på det sätt som Migrationsverket i sin besvärsanvisning hade uppgett. Omröstning 4 - 1.

Utlänningslagen 56 § 1 mom., 190 § 1 mom., 192 § 1 mom. och 193 § 1, 2 och 4 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Hannu-Pekka Peura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.