16.12.2019/5918 HFD:2019:159

Mervärdesskatt - Skattskyldighetsgrupp - Delning av avdragsrätten - Allmänna kostnader

Frågan gällde om delningsgrunden för avdrag av allmänna kostnader för skattskyldiga som ingår i en i 13 a § i mervärdesskatelagen avsedd skattskyldighetsgrupp kan definieras på skattskyldighetsgruppsnivå eller om den ska definieras enskilt för varje bolag som ingår i gruppen.

Delningsgrunden för den avdragsgilla andelen av de allmänna kostnaderna ska beskriva hur kostnaderna allokeras till den avdragsgilla och inte avdragsgilla verksamheten. Proportionen mellan dessa verksamheter kan definieras endast utgående från sådan försäljning som riktas utanför gruppen. På dessa grunder ansåg högsta förvaltningsdomstolen att avdrag från de allmänna kostnaderna måste gå att göra utgående från hela skattskyldighetsgruppens verksamhet. Detta innebar inte att den avdragsgilla andelen för alla anskaffningar som definierades som allmänna kostnader nödvändigtvis ska definieras enligt samma proportioner. Omröstning 4 -1.

Förhandsavgörande gällande mervärdesskatt för tiden 24.1.2018 - 31.12.2019

Mervärdesskattelagen 13 a § och 117 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt art. 11 och art. 173.2 c

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.