10.12.2019/5804 HFD:2019:152

Körrätt - Körförbud - Medicinska krav för körkortstillstånd - Läkares anmälan om förares hälsotillstånd - Myndighetens utredningsskyldighet - Hörande - Rätt att anföra ny utredning - Den tid som gått sedan läkarutlåtandet gavs

Polisinrättningen hade meddelat A körförbud efter att en läkare inom neurologi hade gjort en anmälan till polisen om att A inte längre uppfyllde de medicinska kraven för körkortstillstånd. Läkarens anmälan baserade sig på ett över två år gammalt utlåtande av en ögonläkare.

Polisen ansvarar för övervakningen av körrättsinnehavarens körförmåga och förarens hälsotillstånd. Polisen fattar de förvaltningsbeslut som gäller körrätt efter att ha införskaffat för avgörandet behövlig utredning och information. Polisen ska primärt meddela en förare körförbud efter en läkares anmälan.

Med beaktande av den tid som gått sedan ögonläkarens utlåtande hade getts och den utredning i ärendet som A hade inlämnat borde polisinrättningen i enlighet med myndigheternas utredningsskyldighet ha sett till att ärendet utreddes på ett behörigt sätt. Polisinrättningen borde vid behov i enlighet med 20 § 1 mom. i körkortslagen ha förordnat A att lämna in ett nytt läkarutlåtande om sin synförmåga. Förvaltningsdomstolens och polisinrättningens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till polisinrättningen för ny behandling.

Körkortslagen 8 § 2 mom., 12 § 1 mom. 1 punkten, 17 §, 20 § 1 mom., 21 § 1 och 3 mom., 64 § 2 mom. 1 punkten, 66 § 3 mom.

Förvaltningslagen 31 § 1 mom.

Se HFD 2019:17

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä och Tero Leskinen. Föredragande Kari Nieminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.