9.12.2019/5759 HFD:2019:150

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Inkomstkällan för näringsverksamhet - Idkande av näringsverksamhet - Åtgärder som syftar till att avveckla verksamheten

C Ab hade grundats som ett samföretag (joint venture) för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet hade sedermera upphört och år 2019 omfattade bolagets verksamhet endast administration och åtgärder som syftade till att avveckla verksamheten. Meningen var att A Ab och B Ab under skatteår 2019 skulle ge C Ab koncernbidrag för att täcka kostnaderna för C Ab:s administration och avveckling samt de förluster för C Ab som fastställts i tidigare skatteårs beskattningar.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet gällde även de kostnader som hänförde sig till avvecklandet av ett aktiebolag och att näringsverksamheten i allmänheten ska anses fortsätta tills bolaget är avvecklat. Det fanns inte fog för att tolka begreppet näringsverksamhet olika i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i lagen om koncernbidrag vid beskattningen. Oberoende av den rätt långa tid som förflutit efter att den egentliga forsknings- och produktutvecklingsverksamheten hade upphört fram till att bolagets verksamhet hade avvecklats kunde man inte anse att C Ab inte idkade näringsverksamhet under 2019. Följaktligen gav A Ab och B Ab koncernbidrag år 2019 på det sätt som avses i 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen för den näringsverksamhet C Ab idkade.

Lagen om koncernbidrag vid beskattningen 2 § (825/1986)

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 1 § och 7 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Timo Räbinä. Föredragande Heidi Jääskeläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.