15.11.2019/5388 HFD:2019:146

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för arbetstagare - Fortsatt tillstånd - Försörjningsförutsättning - Nytt arbetsförhållande - Bristande försörjningsförutsättning under föregående uppehållstillstånd - Negativt delbeslut

Den serbiske medborgaren A hade ansökt om fortsatt uppehållstillstånd för arbetstagare för att arbeta som lantbruksavbytare i B stads tjänst. Arbets- och näringsbyrån hade fattat ett negativt delbeslut för att A:s försörjning inte under hans förra uppehållstillstånd hade ansetts vara tryggad med inkomster från förvärvsarbete. Polisinrättningen hade efter arbets- och näringsbyråns negativa beslut avslagit A:s ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket hade fattat beslut om att utvisa A till sitt hemland eftersom han saknade uppehållstillstånd. Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

A arbetade som lantbruksavbytare för sin nya arbetsgivare B stad. Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om hans ansökan om fortsatt uppehållstillstånd hade kunnat avslås på grund av att hans försörjning inte under hans förra uppehållstillstånd hade varit tryggad medan han arbetade för en annan arbetsgivare X Ab.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A:s arbetstimmar i den förra arbetsgivaren X Ab:s tjänst hade blivit färre än utlovat. Enligt den utredning som lämnats hade A:s försörjning ändå varit tryggad åtminstone sedan hösten 2015 och det hade inte framgått att han skulle ha varit tvungen att ty sig till någon av samhället beviljad förmån.

Arbets- och näringsbyråns negativa delbeslut hade baserat sig på att A:s försörjning under det förra uppehållstillståndet inte hade varit tryggad. I bedömningen av om försörjningsförutsättningen uppfylldes skulle beaktas att arbetsförhållandet till B stad, som låg till grund för den nu i fråga varande ansökan om uppehållstillstånd, tryggade A:s försörjning. Det fanns inte heller någon grund att betvivla B stads förutsättningar att som arbetsgivare ombesörja löneutbetalningen och övriga arbetsgivarskyldigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att arbets- och näringsbyrån inte under dessa omständigheter borde ha bedömt försörjningsförutsättningen i samband med ansökan om fortsatt tillstånd endast utgående från A:s försörjning under det förra uppehållstillståndet, utan också ha bedömt om A:s försörjning framöver var tryggad i hans nuvarande arbetsförhållande till B stad. Arbets- och näringsbyrån hade inte kunnat basera sitt negativa delbeslut endast på A:s inkomster under det förra uppehållstillståndet utan att beakta inkomsterna från det nuvarande arbetsförhållandet.

Förvaltningsdomstolens, polisinrättningens och Migrationsverkets beslut upphävdes och ärendet återförvisades till Migrationsverket för ny prövning.

Omröstning om beslutsskälen 6 - 2 (avdelningsplenum)

Utlänningslagen 5 §, 54 § 1 mom., 73 § 3 mom., 83 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Hannu-Pekka Peura.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.