14.11.2019/5313 HFD:2019:144

Offentlig upphandling - Upphandling av social- och hälsovårdstjänster - Tjänster enligt bilaga E - Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet - Referens - Grupp - Deltagande i produktionen av de tjänster upphandlingen gäller - Anbudsansökan

A Ab hade tillsammans med B Ab, C Ab och D Ab gjort en anbudsansökan. Enligt anbudsansökan var det fråga om ett anbud i grupp. A Ab:s andel av upphandlingen hade uppgivits som 100 procent.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att på upphandlingsenhetens besvär avgöra om marknadsdomstolen hade kunnat anse att upphandlingsenheten hade förfarit lagstridigt då den hade uteslutit A Ab ur anbudsförfarandet på grund av bristande lämplighet. Frågan gällde om upphandlingsenheten utgående från uppgifterna i anbudsansökan hade kunnat anse att B Ab, C Ab och D Ab inte deltog i produktionen av de social- och hälsovårdstjänster som upphandlingen gällde och, om upphandlingsenheten på den grunden hade kunnat lämna de referenser för B Ab, C Ab och D Ab som uppgivits i anbudsansökan utan beaktande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på de grunder som närmare framgår ur beslutet att upphandlingsenheten utgående från de anteckningar som gjorts i anbudsansökan hade kunnat dra den slutsatsen att endast anbudssökande A Ab deltog i produktionen av de social- och hälsovårdstjänster som upphandlingen gällde.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det i den aktuella omfattande upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster hade varit motiverat att fästa särskild vikt vid leverantörens tidigare erfarenhet och kunnande. Syftet med referenserna var att visa på anbudsgivarens erfarenhet och kunnande i produktionen av de social- och hälsovårdstjänster upphandlingen gällde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte gick att hänvisa till referenser som uttryck för en tjänsteproducerande leverantörs kunnande och erfarenhet för ett sådan bolag som inte deltog i genomförandet av upphandlingen med att producera tjänster. Det hade även stridit mot principen om likvärdig behandling av anbudssökandena och anbudsgivarna om det hade varit möjligt att uppfylla minimikraven gällande referenserna med hjälp av ett sådant bolag som inte deltog i produktionen av de tjänster upphandlingen gällde.

De referenser som uppgivits för att fylla minimikraven gällde inte A Ab, som enligt anbudsansökan producerade de tjänster upphandlingen gällde. Därför uppfylldes inte lämplighetskravet gällande anbudssökandens erfarenhet av sådan tjänsteproduktion som upphandlingen gällde. Upphandlingsenheten hade kunnat utesluta A Ab ur anbudsförfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut. Upphandlingsenhetens beslut blev i kraft.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 3 § 1 mom., 107 §, 108 § 2 mom., 109 § 1 mom., 113 § 1 mom. och 114 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Anne Nenonen. Föredragande Hannamaria Nurminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.