12.11.2019/5303 HFD:2019:142

Domännamn - Domännamn som motsvarar någon annans firma - Godtagbar grund - Kommunikationsverkets behörighet

Kommunikationsverket hade på Aalto Group Oy:s begäran till detta bolag överfört registreringen av domännamnet aaltogroup.fi, som AALTO Ympäristökehitys Oy 12.9.2016 hade registrerat åt sig. Marknadsdomstolen hade avslagit AALTO Ympäristökehitys Oy:s besvär över Kommunikationsverkets beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att domännamnet med undantag för förkortningen som angav bolagsformen var helt identisk med Aalto Group Oy:s firma, registrerad 8.10.2004. Med hänsyn till detta var det uppenbart, att Kommunikationsverket hade varit behörigt att konstatera, att de skäl AALTO Ympäristökehitys Oy hade anfört inte utgjorde en sådan godtagbar grund att registrera domännamnet som avses i 166 § 2 mom. i infor-mationssamhällsbalken (917/2014), numera lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (68/2018). AALTO Ympäristökehitys Oy:s besvär avslogs.

Informationssamhällsbalken (917/2014) 3 § 21 punkten, 166 § 2 mom. och 169 § 3 mom.

Jfr HFD 2006:41

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Janne Aer, Antti Pekkala, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Kristina Björkvall.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.