8.11.2019/5250 HFD:2019:140

Landsbygdsprogrammet - Företagsstöd - Investeringsstöd - Ägarbyte i företag - Företags nyhetsvärde

Närings-, trafik- och miljöcentralen hade avslagit en näringsidkares ansökan om investeringsstöd för ett företag enlig programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 för en anskaffning varigenom näringsidkaren köpte en verksam ridskolas manege, stall, plan, socialutrymmen och en gammal stallbyggnad för att erbjuda inackordering för hästar. Ansökan hade avslagits för att den planerade företagsverksamhetens nyhetsvärde var litet och det i sin helhet var frågan om finansiering av ett företags ägarbyte.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det på grund av de faktiska olikheterna mellan köparens och säljarens verksamhet inte var frågan om övergång av ett till sin identitet likadant redan fungerande företag. Ansökan hade därför inte gällt en åtgärd som varit ämnad att finansiera företagets ägarbyte, utan en investering för ett nytt företag. Den i stödansökan avsedda verksamhetens regionala nyhetsvärde saknade betydelse vid tillämpningen av de bestämmelser i lagen och förordningen enligt vilka stöd kan beviljas för nyetablering av företag och enligt vilka åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i företag inte stöds som investeringar.

Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 19 §

Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015) 17 §, 22 § 2 mom. 1 punkten och 25 § 6 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mika Seppälä, Mikko Pikkujämsä och Ari Wirén. Föredragande Anne Laine.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.