31.10.2019/5136 HFD:2019:136

Överlåtelseskatt - Skattegrund - Fastighetsaktiebolag - Bolagslåneandel - Bolagslåneandelar som belastar aktierna - Banklån

A Ab hade 1.7.2016 köpt Fastighets Ab B:s aktiestock av C Ab. Fastighets Ab B var ett så kallat vanligt fastighetsaktiebolag. A Ab hade i köpebrevet påtagit sig att målbolaget betalade sitt banklån om 13 095 680,42 euro i samband med att köpet slutfördes. Målbolaget hade i samband med aktieköpet betalat nämnda lån åt Bank D med tillgångar som A Ab hade investerat i målbolaget i form av eget kapital.

Fastighets Ab B:s bolagsordning innehöll ingen bestämmelse om att dess aktieägare skulle erlägga bolagsvederlag för att täcka bolagets utgifter. I ärendet hade inte framlagts något delägaravtal, delägarbeslut eller motsvarande avtal eller någon förbindelse enligt vilken aktieägaren hade förbundits till att erlägga målbolaget belopp av bolagsvederlagsnatur. A Ab:s ovan nämnda kapitalinvestering skulle inte anses utgöra en bolagslåneandelsbetalning. Lånet skulle inte inräknas i grunden för överlåtelseskatten med stöd av 20 § 4 mom. i överlåtelseskattelagen. Prejudikat.

Lagen om överlåtelseskatt 20 § 3 mom. 2 punkten och 4 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.