29.10.2019/5102 HFD:2019:133

Mervärdesskatt - Undanröjande av förhandsavgörande - Komplettering av i ärendet framlagd utredning

A Ab i hade i sin ansökan om förhandsavgörande redogjort för sin i ansökan avsedda tjänst för en nätbaserad jämförelse av försäkringar. A Ab hade under olika skeden av ärendets behandling kompletterat denna utredning så att A Ab i förvaltningsdomstolen och ännu i sitt genmäle till högsta förvaltningsdomstolen hade framlagt sådan till sin natur ny väsentlig utredning om tjänstens innehåll som inte varit i Skatteförvaltningens kännedom då förhandsavgörandet gavs. Ansökan om förhandsavgörande ansågs därför inte innehålla sådan i 190 § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedd utredning som behövs för att avgöra ärendet. På dessa grunder skulle förhandsavgörandet undanröjas.

Förhandsavgörande gällande mervärdesbeskattning för tiden 24.1.2018 - 31.12.2019

Mervärdesskattelagen 190 § 1 mom. (529/2010) och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.