15.10.2019/4783 HFD:2019:130

Inkomstbeskattning - Avdrag av förluster - Kommanditbolag - Byte av andelsägare - Tyst bolagsman - Ansvarig bolagsman - Kapitalinvesteringsverksamhet

Ett kommanditbolag hade en ansvarig bolagsman och flera tysta bolagsmän. Den ansvariga bolagsmannen ämnade skaffa de tysta bolagsmännens andelar så att endast den ansvariga bolagsmannen skulle kvarstå i bolaget.

Enligt 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen får näringssammanslutningars förluster inte dras av, om över hälften av andelarna däri under eller efter förluståret har bytt ägare. Bestämmelsen skulle tillämpas enligt sin ordalydelse så att även de tysta bolagsmännens andelar beaktades i bedömningen av om över hälften av sammanslutningens andelar hade bytt ägare. Det, att ifrågavarande kommanditbolag idkade kapitalinvesteringsverksamhet, saknade betydelse i ärendet. Olika ägarbyten i kommanditbolag skulle bedömas på lika grunder oberoende av bolagets näringsgren. Förhandsavgörande för skatteåren 2017 och 2018. Omröstning 4 - 1.

Inkomstskattelagen 122 § 1 mom.

Se även HFD 1991 B 543

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Anna Ahlberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.