27.9.2019/4330 HFD:2019:124

Beskattning av personlig inkomst - Naturliga avdrag - Anskaffningsutgift - Anläggningstillgångar - Värdeinstrument - Cello - Cellostråke - Professor

A hade varit verksam som professor i musik i högskola B och som uppträdande cellokonstnär. A hade år 2013 sålt sin cello av märket C, anskaffad år 1989, för 360 000 euro och skaffat en ny cello och stråke av märket D för sammanlagt 227 000 euro. A hade använt den år 2013 skaffade cellon och stråken i sitt arbete. A hade i sin deklaration för år 2013 som avdrag från sina beskattningsbara förvärvsinkomster genom avskrivningar från anskaffningsutgifterna för cellon och de under olika år skaffade stråkarna uppgivit ett belopp om sammanlagt 60 638,22 euro.

Avskrivningarna hade godkänts i A:s beskattning som avdrag från A:s beskattningsbara förvärvsinkomster. Enheten för övervakning av skattetagarnas rätt hade krävt att avskrivningarna från cellons och stråkarnas anskaffningsutgifter skulle räknas som A:s beskattningsbara inkomster eftersom cellon och stråkarna skulle anses vara värdeinstrument som likt konst- och utställningsföremål kunde jämställas med förslitning icke underkastad egendom. Deras anskaffningsutgifter kunde därmed inte avdras genom årliga avskrivningar.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att cellon och stråkarna hade varit i sådant gängse bruk de var ämnade för. I ärendet hade inte framförts att A skulle ha samlat på instrument eller att han aktivt skulle ha köpt och sålt instrument. Den cello A hade köpt år 2013 och de stråkar han köpt under olika år kunde därför inte jämställas med konst- eller utställningsföremål eller omsättningstillgångar, utan cellon och stråkarna skulle anses motsvara nyttigheter som maskiner och inventarier, från vilkas anskaffningsutgifter avdragsgilla avskrivningar kunde göras i inkomstbeskattningen. Skatteår 2013.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 31 § 1 mom. 4 punkten, 114 § 1 mom. (471/1998)

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 12 § (360/1968) och 42 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Anu Punavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.