23.9.2019/4248 HFD:2019:121

Överlåtelseskatt - Skattegrund - Betalningsåtagande - Överlåtelse av delägarlån - Lagens ordalydelse

C Ab och D Ab ägde aktierna i B Ab och hade beviljat lån åt B Ab. A Ab köpte nämnda delägarlån och aktier i B Ab av C Ab och D Ab med samma köpebrev.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att delägarlånen inte var sådana värdepapper som är objekt för överlåtelseskatt. En situation där A Ab i samband med köpet av målbolagets aktier av aktieöverlåtarna också hade köpt de fordringar överlåtarna hade på målbolaget, kunde inte anses innebära ett ansvar för betalningsåtagandet. Förutsättningarna enligt ordalydelsen i 20 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt uppfylldes således inte. Överlåtelseskatt skulle inte erläggas till den del köpesumman skulle anses gälla delägarlånen. Omröstning 4 - 1.

Lagen om överlåtelseskatt 15 § 1 mom. och 20 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.