28.8.2019/3854 HFD:2019:105

Mervärdesskatt - Förutsättningar för beskattning enligt uppskattning - Skatterevision - Försäljning som saknas i bokföringen - Uppskattning - Bedömning av bevisningen - Restaurangverksamhet

Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om beloppet på den mervärdesskatt som A Ab skulle erlägga på försäljningen av alkoholdrycker under tidsperioderna 1.7.2013 - 30.6.2014 och 1.7.-31.12.2014 skulle fastställas genom uppskattning. A Ab idkade restaurangverksamhet.

Beskattning enligt uppskattning ska enligt lagen verkställas förutom om ingen skattedeklaration har inlämnats, också i de fall då den uppgivna skatten uppenbart är alltför liten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det på grund av det i lagen avsedda kravet på uppenbarhet måste vara klart att det uppgivna skattebeloppet är alltför litet. För att förutsättningarna för beskattning enligt uppskattning ska uppfyllas måste den skattskyldiges bokföring och den på bokföringen baserade deklarationen anses så opålitliga att deklarationen inte ens korrigerad kan läggas till grund för beskattningen.

A Ab hade i ärendet på ett trovärdigt sätt utrett orsaken till det i skatterevisionen upptäckta negativa kassakontot och korrigerat felet. Försäljningsbidraget enligt den i samband med skatterevisionen uppgjorda uppskattningen var endast något högre än det enligt bokföringen förverkligade försäljningsbidraget. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att uppskattningens självständiga bevisvärde om att förutsättningarna för beskattning enligt uppskattning uppfylldes därför blev svagt. Oberoende av de i kassabokföringen upptäckta bristerna hade förutsättningarna för beskattning enligt uppskattning inte uppfyllts.

Mervärdesskattelagen 176 § 1 mom. (529/2010) och 3 mom. (605/2009), 177 §

1 mom. (529/2010) och 3 mom. (605/2009) samt 209 § (325/2003) 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.