26.8.2019/3831 HFD:2019:102

Mervärdesskatt - Uthyrning av platser för fordonsparkering - Kommunens personalparkering - Avdragsrätt

A stad hyrde av ett bolag i dess ägo parkeringsutrymmen i anslutning till stadens social- och hälsovårdscentral. Staden upplät parkeringsplatser i utrymmena till social- och hälsovårdscentralens klienter och övriga samt till social- och hälsocentralens personal mot en månatlig parkeringsavgift om 15 euro. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte centralskattenämndens beslut enligt vilket den ifrågavarande personalparkeringen var uthyrning av platser för parkering av fordon mot vederlag och enligt vilket A stad hade rätt att med stöd av 102 § 1 mom. i mervärdesskattelagen avdra mervärdesskatten från parkeringsverksamheten.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 1.1. - 31.12.2017.

Mervärdesskattelagen 27 §, 29 § (1064/2016) 1 mom. 5 punkten samt 102 § 1 mom. 1 punkten

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 135.1 l och 135.2 b

Unionens domstols dom i ärendet C-173/88, Henriksen

Jmfr. HFD 1996-B-567

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.