19.8.2019/3692 HFD:2019:96

Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Processadress - Inkomstbeskattning

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade begärt omprövning av skatterättelsenämnden gällande A r.f.:s på nytt verkställda beskattning. A r.f. hade först i sina bemötanden uppgett sin egen arbetstagare som kontaktperson till skatterättelsenämnden och föreningens adress som sin processadress. Senare uppgav A r.f. B som sin kontaktperson och som processadress B:s arbetsplats’, C Ab som idkade skattekonsultering, adress. I sin sista skrivelse hade A r.f. ännu skilt bett att eventuella begäranden om tilläggsutredning och beslut skulle skickas till B på dennes arbetsplats’ adress. Skatterättelsenämndens beslut hade trots detta sänts till föreningens adress. Föreningen fick del av beslutet efter att besvärstiden gått ut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Skatteförvaltningen handlat felaktigt då den inte skickat skatterättelsenämndens beslut till den av föreningen uppgivna processadressen, och godkände A r.f.:s ansökan om att återställa den försuttna fatalietiden.

Förvaltningsprocesslagen 61 § 2 punkten och 62 § 1 och 3 mom.

Lagen om beskattningsförfarande 26 c § 1 mom. (520/2010) och 2 mom. (1067/2003) samt 67 §

Förvaltningslagen 12 § och 22 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi och justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Heidi Jääskeläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.