14.8.2019/3637 HFD:2019:95

Ersättning för rättegångskostnader - Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt - Mervärdesskatteärende

Den verksamhet som A Ab i sin ansökan om förhandsavgörande till centralskattenämnden hade uppgett, och som centralskattenämnden ansåg vara sådan uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen avsedd verksamhet, motsvarade till väsentliga delar sådan verksamhet som avsetts i högsta förvaltningsdomstolen årsboksbeslut HFD 2018:108. Centralskattenämnden hänvisade i sitt förhandsbeslut till detta beslut av högsta förvaltningsdomstolen. Då Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt under dessa omständigheter besvärade sig över förhandsbeslutet till högsta förvaltningsdomstolen och med beaktande av det beslut som givits i ärendet där högsta förvaltningsdomstolen inte ändrade centralskattenämndens beslut, hade det varit oskäligt om A Ab hade fått stå för sina rättegångskostnader. På dessa grunder ålades Skatteförvaltningen att ersätta A Ab för de rättegångskostnader som uppkommit av att avge bemötande.

Förvaltningsprocesslagen 74 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.