8.7.2019/3242 HFD:2019:91

Djurskydd - Tillsyn - Förbud och Förlägganden - Skolhund - Förvaring av djur i ett utrymme som är olämpligt som förvaringsutrymme - Tillfälligt och godtagbart skäl - Transportbur

Enligt 22 § i djurskyddsförordningen får katter, hundar och andra djur hållas i lådor eller burar avsedda för transport av dem eller i motsvarande små utrymmen bara om djurtransporten, en sjukdom hos djuret eller något annat tillfälligt och godtagbart skäl så kräver.

Hunden arbetade 1 - 5 dagar i veckan i en skola. Under dagen vilade hunden både i en bur i bilen och i klassrummet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ifrågavarande skolhundsverksamhet på grund av sin regelbundenhet under skolveckorna avvek från typiska tillfälliga behov av förvaring djur på grund av transport eller sjukdom. Med beaktande av den absoluta formuleringen av 22 § i djurskyddsförordningen och dess syfte att hindra långvarigt bruk av ett utrymme som är olämpligt som förvaringsutrymme, kunde hundens förvaring i en transportbur i bilen inte anses vara tillfällig på det sätt som avses i bestämmelsen.

Besiktningsveterinärens föreläggande om att hundens förvaringsutrymme skulle vara tillräckligt rymligt, var inte lagstridigt.

Djurskyddslagen 4 § och 42 § 1 mom.

Djurskyddsförordningen1 § 3 och 4 mom. samt 22 §

Statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby 13 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Pekka Aalto och Monica Gullans. Föredragande Anna Mähönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.