1.7.2019/3086 HFD:2019:86

Kommunalärende - Statligt stöd - Uppfyllande av villkor för statligt stöd - Ekonomisk fördel - Utredning över ersättningens marknadsmässighet - Fjärrvärme

Stadsfullmäktige hade godkänt ett avtal mellan staden och ett företag om att distribuera värme till stadens fjärrvärmenät. I samband med stadsfullmäktiges beslut hade inte tillförlitligt utretts om unionens bestämmelser om statsstöd var tillämpliga på avtalet mellan staden och företaget. Det gick inte heller då ärendet bedömdes ur ett förvaltningsprocessuellt perspektiv att utesluta nämnda statsstödsbestämmelsers tillämplighet. Stadsfullmäktiges beslut hade därför tillkommit i 90 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) avsedd felaktig ordning. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde stadsfullmäktiges och förvaltningsdomstolens beslut.

Kommunallagen (365/1995) 90 § (1375/2007)

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 107 och 108

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi och justitieråden Anne E. Niemi, Eija Siitari, Outi Suviranta och Antti Pekkala. Föredragande Riitta Hämäläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.