25.6.2019/2981 HFD:2019:82

Fastighetsskatt - Skatteprocent - Byggnad för stadigvarande boende - Byggnadshelhet - Självständig separat byggnad - Tredimensionellt delad besittning

Bostads Ab A ägde en bråkdel av en tomt i B stad. Tre av de övriga delägarna var bostadsaktiebolag och en ett fastighetsaktiebolag som ägde merparten av marken. På tomten hade byggts ett köpcenter och ovanpå det flervånings bostadshus. Byggnadshelhetens totalareal var 43 327 kvadratmeter, varav köpcentrets andel var 36 304 kvadratmeter. Det åttavånings bostadshus som Bostads Ab A ägde var till sin areal 2 095 kvadratmeter. Parterna hade genom ett avtal om delad besittning avtalat om byggnadernas ägande, placering, hustekniska system, och vilka av affärsbyggnadernas utrymmen som kom i bostadsaktiebolagens besittning.

Frågan gällde om den bostadsbyggnad som Bostads Ab A ägde, i fastighetsbeskattningen skulle betraktas som en del av den övriga byggnadshelheten, då den allmänna fastighetsskatteprocenten var tillämplig, eller om bostadsbyggnaden skulle anses vara en separat byggnad, då fastighetsskatteprocenten för en byggnad för stadigvarande boende var tillämplig.

Med beaktande av hur den bostadsbyggnad Bostads Ab A ägde hade separerats från den övriga byggnadshelheten genom ägande, besittning och husteknik, skulle bostadsbyggnaden anses vara en separat byggnad. Fastighetsbeskattningarna för åren 2014 och 2015.

Fastighetsskattelagen 2 § 2 mom. 1 punkten, 6 § 3 mom., 9 § 1 mom., 12 § 2 mom. och 15 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.