3.6.2019/2602 HFD:2019:73

Mervärdesskatt - Tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppkommer - Förskottsbetalning - Övergångsbestämmelse - Tidningsprenumeration - Ändrad skattesats

Försäljningen av tidningsprenumerationer hade från 1.1.2012 genom en ändring i mervärdesskattelagen ändrats från mervärdesskattebefriad verksamhet till försäljning med reducerad skattesats. Mervärdesskatt skulle inte betalas på förskottsbetalningar på prenumerationer som hade influtit före 1.1.2012.

Tidningsförläggare A Ab hade i december 2011 ingått två- och treåriga avtal med fackförbunden B rf och C rf om grupprenumerationer på tidningar till förbundens medlemmar. I ärendet skulle avgörs om de betalningar B rf och C rf hade erlagt A Ab 27.12.2011 utgjorde i mervärdesskattelagen avsedda förskottsbetalningar till A Ab. A Ab hade samma dag deponerat betalningarna på ett spärrkonto som administrerades av en escrow agent.

Enligt villkoren för spärrkontot kan escrow agenten frigöra medel från kontot endast efter ett gemensamt meddelande från A Ab och fackförbundet eller på grund av en skiljedom. Medlen hölls på spärrkontona, dels som garanti för att A Ab uppfyllde sina avtalsenliga skyldigheter, dels för att säkra att A Ab erhåller betalning för de uppfyllda skyldigheterna. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att medlen på spärrkontona skulle anses utgöra penningtillgångar som A Ab inte ännu erhållit. Förskottsbetalningarna skulle anses ha influtit hos A Ab först efter att den nya lagen trätt i kraft. Redovisningsperioderna 1.1.-31.12.2012 och 1.1. - 31.12.2013.

Omröstning 3-2.

Mervärdesskattelagen 15 § 1mom., 85 a § (1202/2011 och 706/2012) 1 mom. 8 punkten och lagens 1202/2011 ikraftträdelsestadgande samt 135 § (1501/1993)

Betaltjänstlagen 81 § och 82 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 65 och artikel 95

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Suvi Leskinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.