23.5.2019/2395 HFD:2019:67

Markanvändning och byggande - Generalplan - Generalpanebestämmelse - Förbud att bedriva gruvdrift

I generalplanens beteckningar som gäller utvecklingsmål ingick enligt ordalydelsen absoluta planbestämmelser genom vilka gruvdrift förbjöds inom vissa områden.

Förutsättningarna för bedrivande av gruvdrift avgörs enligt tillståndsförfarandet i gruvlagen och vid behov miljöskyddslagen. I samband med tillståndsförfarandet bedöms bland annat om gruvdriften har sådana inverkningar på markanvändningen och miljön att gruvdrift på något område inte är möjlig. I samband med dessa förfaranden beaktas bland annat innehållet i den plan med rättsverkan som är i kraft på driftstället.

I en generalplan styrs markanvändningen, som till exempel gruvdrift, genom att man anvisar områden för olika ändamål. Förutom anvisningarna som gäller områdesreservationer kan man i en generalplan med stöd av 41 § i markanvändnings- och bygglagen utfärda sådana bestämmelser som med beaktande av syftet med planen och de krav som ställs på dess innehåll behövs när generalplaneområdet används. En generalplan eller dess bestämmelse kan endast ha rättsverkan som grundar sig på bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen.

De bestämmelser som ingick i generalplanens beteckningar som gäller utvecklingsmål och som förbjöd bedrivande av gruvdrift kunde inte anses vara sådana i 41 § i markanvändnings- och bygglagen avsedda bestämmelser som gäller förhindrande eller begränsning av skadliga miljökonsekvenser. Bestämmelserna gällde inte direkt miljökonsekvenser utan förbud av en viss typs näringsform. Bestämmelserna kunde inte heller anses behövliga som sådana planbestämmelser som används i samband med avgränsningen av de som utvecklingsmål betecknade områdena. De i fråga varande planbestämmelserna var lagstridiga.

Markanvändnings- och bygglagen 41 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Monica Gullans. Föredragande Joonas Ahtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.