9.5.2019/2036 HFD:2019:64

Överlåtelsebeskattning - Överlåtelse av aktier i fastighetsaktiebolag - Skattefrihet i samband med omstrukturering av yrkeshögskolor - Kommun som mottagare - Lagens ordalydelse

En samkommun, som bedrev yrkeshögskoleverksamhet enligt tillstånd, hade överlåtit aktier i ett fastighetsaktiebolag till kommun A, som saknade ett dylikt tillstånd. Kommun A överlät aktierna som apport åt Yrkeshögskola Ab, som med tillstånd bedrev motsvarande verksamhet, mot dess aktier.

Kommunen kunde inte i strid med ordalydelsen i 43 c § (991/2012) 1 mom. 1 punkten och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt anses vara en sådan i bestämmelsen avsedd mottagare till vilken Skatteförvaltningen på ansökan var skyldig att återbära den erlagda överlåtelseskatten. Omröstning 4 - 1.

Lagen om överlåtelseskatt 10 §, 15 § 1 mom., 26 § och 43 c § (991/2012) 1 - 4 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.