6.5.2019/1920 HFD:2019:61

Beskattning av näringsinkomst - Beskattningsbar inkomst - Anläggningstillgångsaktie - Tillgångar som främjar näringsverksamheten - Mässverksamhet

A Oy var moderbolag i A-koncernen som huvudsakligen idkade förlagsverksamhet. Bolaget hade under skatteåret 2014 sålt sin år 1986 förvärvade andel, motsvarande cirka 27 procent, av aktiestocken i B Oy. B Oy idkade mässverksamhet. Syftet med anskaffningen av aktierna hade varit att främja näringslivet i A Oy:s hemkommun. Anskaffningen av aktierna hade också anknytning till främjandet av dotterbolagens näringsverksamhet särskilt i samband med de mässor inom förlagsbranschen som B Oy ordnade.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att aktierna huvudsakligen hade tjänat ett syfte som indirekt främjade bolagets näringsverksamhet. De skulle därför räknas som en del av inkomstkällan för bolagets näringsverksamhet. Eftersom det hade existerat ett såväl operativt som administrativt samband mellan A Oy och B Oy skulle aktierna anses ingå i näringsverksamhetens anläggningstillgångar. Aktiernas överlåtelsepris var skattefri inkomst för A Oy. Skatteår 2014.

Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 6 b §, 12 § och 53 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Anna Ahlberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.