11.4.2019/1480 HFD:2019:49

Skjutvapen - Återkallande av innehavstillstånd - Hörande i samband med återkallande - Skyldighet att underrätta on rättigheten att anlita ett biträde

Ärendet gällde huruvida polisinrättningen hade handlat i strid med lag till den del A inte hade underrättats om rättigheten att anlita ett biträde vid hörandet som gällde återkallande av innehavstillstånd.

Ett ärende som gäller återkallande av tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen enligt skjutvapenlagen är inte att jämföra vid påförandet av en påföljd av straffkaraktär. Förundersökningslagens bestämmelser som gäller hörande av en brottsmisstänkt skulle därför inte tillämpas på tillståndsinnehavaren.

Enligt 98 § i skjutvapenlagen gjordes polisundersökning i ärendet som gällde återkallande av ett tillstånd för utredning av omständigheter som påverkar en i 6 kap. 2 § 1 mom. i polislagen avsedd persons rättigheter och på tillståndsinnehavaren tillämpades förundersökningslagens bestämmelser om part. Enligt förundersökningslagen hade en part vid förundersökningen rätt att anlita ett biträde som parten själv väljer. Polisen hade emellertid inte enligt förundersökningslagen en allmän skyldighet att underrätta parten om denna rättighet. Polisinrättningen hade därmed inte en på förundersökningslagen eller någon annan lag baserad skyldighet att underrätta tillståndsinnehavaren om dennes rättighet att anlita ett biträde vid hörandet. Polisinrättningen skulle emellertid se till att tillståndsinnehavarens rättighet att anlita ett biträde vid hörandet uppfylldes om tillståndsinnehavaren så önskade.

Förvaltningslagen 5 § 1 mom. och 12 § 1 mom.

Skjutvapenlagen 98 §

Polislagen 6 kap. 1 § och 2 § 1 och 2 mom.

Förundersökningslagen 4 kap. 10 § i 1 mom.

Se även HFD 2013:172

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.