27.3.2019/1214 HFD:2019:40

Beskattningsförfarande - Skatteinspektion - Jämförelseuppgiftsgranskning - Utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter

Den internationella organisationen för grävande journalistik hade fått tillgång till material som gällde skatteparadisföretag. Organisationen hade i Finland beviljat A Oy och redaktörerna B och C i dess tjänst rätt att läsa materialet. A Oy hade publicerat uppgifter som framgick ur materialet.

Skatteförvaltningen hade med stöd av bestämmelserna om skatteinspektion och jämförelseuppgiftsgransking enligt 14 § och 21 § i lagen om beskattningsförfarande uppmanat A Oy att framlägga materialet för granskning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att utgångspunkten också i en jämförelseuppgiftsgranskning ska vara att granskningen riktas till bokföringen eller annat sådant material som står i centrum för en vanlig skattegranskning. En jämförelseuppgiftsgranskning som riktade sig till A Oy kunde inte genomföras enbart i syftet att bolaget uppmanades framlägga materialet i fråga, som varken utgjorde bokföringsmaterial i bolaget eller på annat sätt anköt till bolagets förvärvsverksamhet. Omröstning 4-1.

Skatteförvaltningen hade ytterligare med stöd av bestämmelsen om en utomståendes särskilda skyldighet att lämna uppgifter enligt 19 § i lagen om beskattningsförfarande uppmanat A Oy, B och C att framlägga de uppgifter om ur materialet identifierade finländska företag och personer, som redaktörerna samlat. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade med hänvisning till lagens förarbeten, ett en uppgiftsbegäran som inte detaljerats utgående från konkreta fakta i Skatteförvaltningens kännedom, inte är möjlig. Uppmaningarna måste anses vara av massnatur och Skatteförvaltningen har inte enligt lagrummet i fråga rätt att framföra en sådan begäran.

Lagen om beskattningsförfarande 14, 19 och 21 §

Förvaltningslagen 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.