4.3.2019/761 HFD:2019:30

Gåvobeskattning - Skattelättnad på grund av generationsväxling - Bedrivande av jord- och skogsbruk - Skogslägenhet - Gårdsbruksenhet

Makarna A och B hade tillsamman bedrivit jord- och skogsbruk. A hade avlidit 30.12.2004. Avvittringen och arvsskiftet hade förrättats 31.1.2006, då jordbruket hade övergått i C:s, som var makarnas son, ägo. Två skogslägenheter som hade ingått i gårdsbruksenheten förblev i änkan B:s ägo. B överlät skogslägenheterna åt C som gåva 23.1.2014. C yrkade att reglerna om skattelättnader på grund av generationsväxling skulle tillämpas på gåvorna.

I ärendet hade inte framkommit att skogslägenheterna i verkligheten skulle ha varit i C:s bruk efter avvittringen och arvsskiftet innan änkan gav dem i gåva åt C, eller att änkan och C tillsammans skulle ha idkat jord- och skogsbruk. Med ytterligare beaktande av den tidsperiod på omkring åtta år som förlöpt mellan avvittringen och arvsskiftet och gåvotidpunkten kunde skogslägenheterna inte längre vid gåvotidpunkten anses utgöra delar av en gårdsbruksenhet på det sätt som avses i 55 § 1 mom. 1 punkten och 56 § i lagen om skatt på arv och gåva. Det fanns inte förutsättningar för att bevilja skattelättnad. Skatteår 2014.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 och 56 §

Jmfr. HFD 1994 B 559

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Anne Nenonen. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.