21.2.2019/648 HFD:2019:26

Beskattning av personlig inkomst - Förvärvsinkomst eller kapitalinkomst - Ledningens bonussystem - Holdingbolag - Överlåtelsevinst från aktier

Släkten B ägde B Ab och C Ab. B Ab och C Ab ägde holdingbolaget D Ab, till vilken B Ab riktade en aktieemission år 2008. Efter att D Ab hade tecknat aktier i B Ab, erbjöds aktier i D Ab åt tre nyckelpersoner i B AB, inklusive A som börjat som bolagets ekonomichef i augusti 2009.

A tecknade i november 2009 aktier i D Ab. A finansierade betalningen av teckningspriset med ett lån från C Ab. Som säkerhet för lånet pantsatte A de i D Ab tecknade aktierna. Som ränta på lånet avtalades 360 dagars euribor tillagd med 1 procents marginal. Enligt lånevillkoren inkasserades räntan en gång om året 30.9. Om A något år inte skulle ha erhållit så mycket avkastning att den räckt till räntebetalningen, hade A rätt att kräva att räntan till den del den översteg avkastningen lades till lånekapitalet. Enligt aktieägaravtalet mellan C Ab, A och de övriga nyckelpersonerna i B Ab hade en nyckelperson inte rätt att överlåta sina aktier utan C AB:s godkännande. Om nyckelpersonens arbetsförhållande i B Ab tog slut måste nyckelpersonen i fråga sälja sina aktier i D Ab åt C Ab.

A hade avgått från B Ab:s tjänst i november 2010 och sålde aktierna till C Ab år 2011 till ett köpepris som inte översteg aktiernas gängse värde vid köptillfället. Den överlåtelsevinst A erhöll skulle beskattas enligt inkomstskattelagens regler för överlåtelsevinster.

Skatteår 2011.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 32 §, 45 § 1 mom. och 61 § 1 och 2 mom.

Lagen om förskottsuppbörd 13 § 1 och 3 mom.

Lagen om beskattningsförfarande 28 §

Se även HFD 2014:66

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena, Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Suvi Leskinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.