12.2.2019/425 HFD:2019:24

Mervärdesskatt - Förmedlingstjänst - Arrangering av resor för utbyteselever utanför europeiska gemenskapen - Försäljningslandet för tjänsten

A Ab erbjöd finska elever i gymnasieåldern tjänster som gällde arrangering av elevernas utbyte-sår i Förenta staterna. Tjänsterna omfattade en träff med eleverna och deras föräldrar, en inter-vju med eleverna för att samla information om deras önskemål, uppletande av olika programal-ternativ och en genomgång av de olika alternativen med eleverna och att avtala om vilken skola A Ab skulle kontakta, kontaktning av skolan, förmedling av elevkandidaternas uppgifter till sko-lorna och eventuellt även att för elevernas del förhandla om villkoren i utbyteselevsprogrammet.

Frågan gällde om de tjänster företaget erbjöd skulle anses vara i 66 § i mervärdesskattelagen avsedda tjänster enligt den allmänna regeln om försäljningslandet eller om stadgandet om för-säljningslandet enligt 69 l § i mervärdesskattelagen om förmedlingstjänster som överlåts till andra än näringsidkare skulle tillämpas på tjänsterna.

Förmedlingstjänsten sammanförde sin klient med läroanstalten så att dessa sinsemellan skulle göra ett avtal. Det huvudsakliga innehållet för företagets tjänster måste anses vara förmedlingen av en elevplats. De rådgivnings- och övriga tjänster som ingick i företagets tjänster skulle anses utgöra en del av förmedlingstjänsten. Eftersom förmedlingstjänsterna inte enligt 69 l § i mervär-desskattelagen hade sålts i Finland skulle A Ab inte betala mervärdesskatt på den ersättning som företaget uppbar för sina tjänster.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1. - 31.12.2013 och 1.1. - 31.12.2014.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 66 § och 69 l §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt art. 2.1 c, art. 45 och art. 46

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt art.30

Unionens domstols domar i ärendena C-235/00, CSC Financial Services, och i ärendet

C-453/05, Ludwig

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.