7.2.2019/398 HFD:2019:21

Utlänningsärende - Internationellt skydd- Asyl Rimligt internt flyktalternativ - Afghanistan - Kabul - Aktuell landinformation - Barnfamilj

Migrationsverket hade ansett att de afghanska medborgarna A och B i sin hemtrakt i Kunduz -länet hade en i 87 § 1 mom. i utlänningslagen avsedd välgrundad fruktan för förföljelse. Frågan gällde om ändringssökandena tillsammans med sina år 2012 och 2014 födda barn kunde ty sig till intern flykt till Kabul.

Eftersom ändringssökandena inte kunde anses vara i behov av asyl eller alternativt skydd i Kabul gällde bedömningen i sista hand en prövning i enlighet med 88 e § 1 mom. i utlänningslagen av om det interna flyktalternativet var rimligt. I bedömningen skulle det fästas uppmärksamhet vid de rådande allmänna förhållandena på området i fråga och ändringssökandenas personliga omständigheter.

Enligt den aktuella landinformationen har förutsättningarna för intern flykt till Kabul försämrats i förhållande till tidigare, särskilt på grund av den försämrade humanitära situationen i Kabul. Intern flykt till Kabul kunde inte i nuvarande läge anses utgöra ett för ändringssökandena, som en barnfamilj och med beaktande av deras personliga omständigheter, rimligt alternativ.

Utlänningslagen 87 § 1 mom. och 88 e §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio. Föredragande Elina Nyholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.