7.2.2019/385 HFD:2019:19

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Afghanistan - Kabul - Rimligt internt flyktalternativ - Aktuell landinformation

Migrationsverket hade ansett att förutsättningarna för alternativt skydd på grund av säkerhetsläget i den afghanska medborgaren A:s hemtrakt uppfylldes i enlighet med 88 § i utlänningslagen. Frågan gällde om ändringssökanden hade möjlighet att ty sig till intern flykt till Kabul.

Bedömningen av om det fanns ett internt flyktalternativ till Kabul gällde i sista hand en prövning i enlighet med 88 e § 1 mom. i utlänningslagen av om det interna flyktalternativet var rimligt. I bedömningen skulle det fästas uppmärksamhet vid de rådande allmänna förhållandena på området i fråga och ändringssökandens personliga omständigheter.

Enligt den aktuella landinformationen har förutsättningarna för intern flykt till Kabul försämrats i förhållande till tidigare, särskilt på grund av den försämrade humanitära situationen i Kabul. Situationen kan ändå inte anses vara sådan att intern flykt till Kabul inte kan anses utgöra ett rimligt alternativ för någon.

Ändringssökanden talar dari, är sunnimuslim och tadzjiker till sin etniska härkomst. Han hör med andra ord till en stor etnisk grupp såväl inom Afghanistan som även i Kabul. Han har bott hela sitt liv i Afghanistan. Därtill är han en frisk ung man som har gått flera år i skola. Endast på de grunder att ändringssökanden inte ännu varit i förvärvsarbete och att han inte hade socialt skyddsnät uttryckligen i Kabul, var han inte i en sårbar ställning på ett sådant sätt att intern flykt till Kabul inte skulle kunna anses utgöra ett rimligt alternativ för honom.

Utlänningslagen 88 e §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Hannu Ranta, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Jaakko Autio. Föredragande Elina Nyholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.