29.1.2019/253 HFD:2019:11

Handlingsoffentlighet - Ansökan om finansiering - Bedömning av ansökan - Forskningsutvärdering - Bedömare - Bedömarens identitet - Forskningshemlighet - Utvärderingsshemlighet

Uppgifterna gällande identiteten på de personer och organisationerna bakom dem, som bedömt godkända ansökningar om finansiering, var inte sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 21 punkten i offentlighetslagen. Den ifrågavarande i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet fungerande gårdsbrukets utvecklingsfonds finansieringssökning hade redan avgjorts när begäran om utlämnande av handlingar avgjordes.

Finlands grundlag 12 § 2 mom.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 § och 24 § 1 mom. 21 punkten

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.