29.1.2019/243 HFD:2019:9

Förvaltningstvistemål - Kommunernas tvist om betalningsansvaret - Ersättande av barnskyddskostnaderna - Prövning av ansökan - Avvisande av ansökan utan prövning - Laga kraft - Rättskraft

Åbo förvaltningsdomstol hade i sitt beslut 5.9.2016 på ansökan av Tl. Koski kommun ålagt Loimaa stad att åt kommunen ersätta kostnaderna från och med 8.12.2014 för placeringen i vård utom hemmet av ett omhändertaget barn. Beslutet är lagakraftvunnet.

Helsingfors förvaltningsdomstol borde ha avvisat Loimaa stads 20.9.2016 inkomna ansökan, i vilken det yrkats att Nurmijärvi kommun åläggs att åt Loimaa stad ersätta de ovan nämnda kostnaderna, utan att pröva den.

Förvaltningsprocesslagen 69 § och 70 § 1 mom.

Barnskyddslagen 16 a § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Outi Suviranta, Anne Nenonen, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.