10.1.2019/51 HFD:2019:3

Skatteuppbörd - Befrielse från fastighetsskatt - Besvärsförbud - Kommunalbesvär - Grundlagen - Uppenbart i strid med grundlagen

Kommunen hade med stöd av 38 b § i lagen om skatteuppbörd åtagit sig beslutsrätten i ärenden som gäller befrielse från fastighetsskatt och avslagit en förenings ansökan om befrielse från skatt och omprövningsbegäran. Förvaltningsdomstolen hade avvisat föreningens besvär eftersom ett beslut om befrielse från fastighetsskatt enligt 38 a § i lagen om skatteuppbörd inte får överklagas genom besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog föreningens besvär med hänvisning till att nämnda besvärsförbud inte var uppenbart i strid med grundlagen på det sätt som avses i 106 § i grundlagen.

Finlands grundlag 21 § 1 mom. och 106 §

Fastighetsskattelagen 28 § (527/2010)

Lagen om skatteuppbörd (609/2005) 38 a § (882/2012) 1, 2 ja 8 mom. samt 38 b § (882/2012) 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Janne Aer och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.