Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-158 157-138 137-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

31.1.2018/348 HFD:2018:16
Skatt på försäkringspremie - Begäran till unionens domstol om förhandsavgörande - Skatteplikt på försäkringspremie - Försäkring som hänför sig till företagsarrangemang - Stat där risken är belägen
30.1.2018/367 HFD:2018:15
Uppsägning av tjänsteavtal - Statens revisionsverk - Rätt att anföra besvär över beslutet - Hörande - Grunderna för uppsägning av tjänsteavtal - Behöriga grunder
29.1.2018/354 HFD:2018:14
Mervärdesskatt - Hälso- och sjukvårdstjänster - Samkommun - Utkontraktering av tjänster - Privat tjänsteproducent - Rätt till återbäring av kalkylerad skatt på tjänster producerade av en annan samkommun
25.1.2018/283 HFD:2018:13
Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Avslag på ansökan om omhändertagande - Vårdnadshavarens huvudansvar att trygga barnets välfärd - Tvist gällande vårdnad om barn och umgänge - Omhändertagande som barnskyddsåtgärd i sista hand
25.1.2018/255 HFD:2018:12
Förvaltningstvistemål mellan kommuner - Ansvar för barnskyddskostnader - Eftervård - Verkningar av avslutande av omhändertagandet - Familjevårdare - Placering
19.1.2018/164 HFD:2018:11
Förhandsavgörande - Prövning av klagan - Inkomstskatt - Avtal om person-till-person-lån - Överlåtelse av egendom - Värdepapper - Avdragbar överlåtelseförlust - Slutlig värdeminskning av värdepapper
18.1.2018/133 HFD:2018:10
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Industrianläggning - Miljökonsekvenser - Fråga om tillräcklig utredning - Uppfyllande av kraven på innehållet i en detaljplan - Tillståndsförfaranden
17.1.2018/125 HFD:2018:9
Förhandsavgörande - Inkomstskatt - Beskattning av personlig inkomst - Skattefri överlåtelse av egen bostad - Vinst från överlåtelse av byggplatsaktier - Skatteplikt på inkomst
28.1.2019/225 HFD:2018:8
Barnskydd - Begränsning av kontakterna - Påvisande av rusmedelsfrihet
16.1.2018/113 HFD:2018:8
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Verksamhetsmodell vid besök - Begränsning av kontakterna - Prövning av ärendet i domstol - Annan än i lag reglerad begränsningsåtgärd
15.1.2018/89 HFD:2018:7
Utkomststöd - Återkrav av utkomststöd - Grunderna för återkrav - Villkor för återkrav - Återkrav från andel i dödsbo - Inbördes testamente - Nyttjande- och besittningsrätt till egendom
12.1.2018/78 HFD:2018:6
Service och stöd på grund av handikapp - Personlig assistans - Personlig assistent - Arbetsgivarmodell - Köptjänstmodell
12.1.2018/77 HFD:2018:5
Service och stöd på grund av handikapp - Personlig assistans - Kostnader som uppkommit på grund av den personliga assistenten - Kostnader för anskaffning av frimärken och kuvert
12.1.2018/76 HFD:2018:4
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Avskrivning av anskaffningsutgiften för nyttigheter som anskaffats för förhindrande av vatten- och luftförorening - Felaktig avskrivningsmetod - Alternativ avskrivningsmetod - Dispositivt yrkande - Ändring av avskrivningsmetod
11.1.2018/70 HFD:2018:3
Undervisning - Avgiftsfri skolmåltid - Kliniskt näringspreparat
10.1.2018/64 HFD:2018:2
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdrag för ränteutgifter - Tillämpning av begränsningar i rätten att dra av räntor - Jämförelse av balansräkningar - Balansräkningstest - Koncernbokslut - Subkoncern - Kapitalfond - Guernsey
5.1.2018/29 HFD:2018:1
Besvärsrätt - Luftfartslagen - Förvaltningsprocesslagen - Kommun - Invånarförening - Århuskonventionen - Trafikflygplats - Miljöskyddslagen - Bullerbekämpning - Direktivet om bullerkontroll - Bullerområde - Planering av markanvändningen
Avgörandena nummersvis

178-158 157-138 137-117 116-97 96-77 76-57 56-37 36-17 16-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.