Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

24.4.2018/1939 HFD:2018:57
Bilskatt - Skattefri husbil - Skattedeklaration - Felaktig första registrering - Förutsättningarna för efterbeskattning - Myndighetens behörighet
24.4.2018/1937 HFD:2018:56
Mervärdesskatt - Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel - Skattegrund - Försäljningslandets mervärdesskatt som ingår i köpfakturan - Unionsrättens indirekta effekt
23.4.2018/1901 HFD:2018:55
Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Frivilligt pensionsarrangemang - Kapitalinkomst - Förvärvsinkomst - Förenta staterna - Placering - Kapital - Avkastning av placerade medel - Roth 401(k)-arrangemang - After-tax-metod
23.4.2018/1897 HFD:2018:54
Punktskatt - Införsel från medlemsstat - Kommersiellt syfte - Importbegränsning - Beslag - Snus
16.4.2018/1774 HFD:2018:53
Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Del av företag - Aktie - Olika slag - Rätt till utbetalning av medel
13.4.2018/1762 HFD:2018:52
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Sexuell läggning - Bedömning av trovärdigheten - Muntlig förhandling - Bevisning - Fri bevisteori - Bedömning av utredning
13.4.2018/1753 HFD:2018:51
Markanvändning och byggande - Byggnadstillsyn - Utvidgning av byggnad - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Åtgärdstillstånd - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Tillitsskydd - Byggande utan tillstånd
12.4.2018/1722 HFD:2018:50
Besvärsrätt - Fiske - Undantag från förbud att fiska vid älvmynning - Lagen om fiske - Förvaltningsprocesslagen - Århuskonventionen - Förening för fritidsfiskare
12.4.2018/1704 HFD:2018:49
Markanvändning och byggande - Generalplan - Karlö - Konsekvenser för Natura 2000-områden - Tillräckliga utredningar - Miljökonsekvensbedömning - Natura-bedömning - Miljöministeriets utlåtande - Iserosion - Lindrande åtgärder - Övriga beslutsförfaranden
11.4.2018/1715 HFD:2018:48
Utlänningsärende - Tredjelands medborgare - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Anknytningspersonens möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland - Familjeåterföreningsdirektivet - Direktivets tolkningsverkan
9.4.2018/1630 HFD:2018:47
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd beviljat av Schengen-stat - Avvisning - Inreseförbud - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet - Unionens domstols förhandsavgörande
9.4.2018/1629 HFD:2018:46
Gruvdrift - Gruvlagen - Malmletningstillstånd - Säkerhet - Ställande av säkerhet
29.3.2018/1470 HFD:2018:45
Fastighetsbeskattning - Värdering av fastighet - Beskattningsvärdet för mark - Bygg-nadsrätt - Ändring av detaljplan - Alternativa detaljplanbestämmelser - Tillitsskydd
27.3.2018/1446 HFD:2018:44
Mervärdesskatt - Finansiell tjänst - Investeringsfondsverksamhet (Placeringsfondsverk-samhet) - Särskild investeringsfond - Alternativ investeringsfond - Förvaringsinstituts-verksamhet - Förvaringsarvode
26.3.2018/1394 HFD:2018:43
Stöd för utvecklingen av landsbygden - Beviljande av verksamhetspenning för aktionsgrupp (Leader-grupp) - Stöd för löpande kostnader för förvaltningen och främjande av verksamheten - Skälighetsbedömning gällande godtagbara lönekostnader - Högsta godtagbara månadslön för en enskild person - Skälighetsbedömning som föregår utbetalande av verksamhetspenning
22.3.2018/1325 HFD:2018:42
Grundläggande utbildning - Avgiftsfri skoltransport -- Periodsystem - Skolresans tidsmässiga längd under de olika undervisningsperioderna - Beräkningssystemets lämplighet - Beslutande
22.3.2018/1324 HFD:2018:41
Miljöskydd - Miljötillstånd - Återkallande - Ändring - Distributionsstation för flytande bränslen - Viktigt grundvattenområde - Förbud mot förorening av grundvatten
21.3.2018/1298 HFD:2018:40
Inkomstbeskattning - Beskattning av personlig inkomst - Dividend baserad på arbetsin-sats - Holdingbolag - Kommanditbolag - Kringgående av skatt - Läkarbolag
20.3.2018/1241 HFD:2018:39
Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Kartläggning av barnets närståendenätverk - Uppväxtförhållanden - Sammantagen bedömning - Uppväxtförhållandena hos föräldrarna och vårdnadshavarna vid sidan av - Beslutande eller avtalande om barnets vårdnad och boende - Förhållandet mellan förordnande om barnets vårdnad och boende och omhändertagande - Tillfällig placering av barnet hos sin förälder eller annan vårdnadshavare - Placering av barnet hos vårdnadshavaren vid sidan av
15.3.2018/1146 HFD:2018:38
Säkerhet vi hantering vid kemikalier - Miljöskydd - Distributionsstation för flytande bränsle - Liten hantering och upplagring av farliga kemikalier - Anmälningsförfarande - Villkor - Räddningsmyndighet - Behörighet - Standard SFS 3352 - Grundvattenområde
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.