Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2018

Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

17.5.2018/2351 HFD:2018:77
Beskattning av näringsinkomst - Avdragsgill förlust - Försäljningsfordran - Kapitallån
15.5.2018/2314 HFD:2018:76
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Område för turistanläggningar - Kraven på innehållet i en stranddetaljplan - Dimensionering av strandbyggande - Kravet på fri strandlinje - Beaktande av rekreationsbehov
14.5.2018/2266 HFD:2018:75
Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lönen - Tjänsteförhållande för viss tid - Projektartat arbete - Uppgifter inom Europeiska unionens strukturfonder - NTM-centralen
11.5.2018/2227 HFD:2018:74
Kyrkligt ärende - Uppsägning av kyrkoherde - Skriftlig varning före uppsägning - Biskopens befogenhet - Stiftets domkapitels befogenhet
11.5.2018/2215 HFD:2018:73
Miljötillstånd - Förutsättningar för beviljande - Vinterkörningsövning - Isbana - Val av plats - Buller - Olägenhet för hälsa - Oskäligt besvär - Planläggning
8.5.2018/2141 HFD:2018:72
Läkemedel - Särläkemedel - Grundersättning - Skäligt partipris - Sökandens utredningsskyldighet - Läkemedelsprisnämnden - Prövningsrätt - Skälighetsbedömning - Iakttagande av bedömningskriterier - Motivering av beslut
7.5.2018/2125 HFD:2018:71
Kommunalärende - Kommunal tjänsteinnehavare - Uppsägning - Upphävning av beslutet om uppsägning på grund av fel i förfarandet - Pensionering - Nytt beslut om uppsägning
4.5.2018/2094 HFD:2018:70
Mervärdesskatt - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Finansiell tjänst - Betalningsmedel - Prepaid-produkt - Förmedling - Återförsäljare
4.5.2018/2088 HFD:2018:69
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Skadestånd - Standardersättning - Distributionsnätsinnehavare - Avbrott i eldistributionen
4.5.2018/2086 HFD:2018:68
Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Kostnader för sanering av mark - Kostnader för rivning av byggnad - Skattepliktig uthyrningsverksamhet - Försäljning av fastighet
4.5.2018/2085 HFD:2018:67
Mervärdesskatt - Eget bruk av byggtjänst - Grynder - Skattegrund - Kostnader för rivning av gammal byggnad
4.5.2018/2075 HFD:2018:66
Medborgarskapsärende - Oförvitlighetsvillkoret - Undantag från oförvitlighetsvillkoret - Väntetiden - Migrationsverket kan låta bli att bestämma väntetid
4.5.2018/2074 HFD:2018:65
Medborgarskapsärende - Oförvitlighetvillkoret - Undantag från oförvitlighetsvillkoret - Icke lagakraftvunnen dom - Helhetsbedömning
30.4.2018/2059 HFD:2018:64
Service för handikappade - Färdtjänst - Sätt att ordna service - Gravt handikappat barn - Barnets bästa - Behov att bli självständig
30.4.2018/2058 HFD:2018:63
Beställaransvarslagen - Tillämpningsområde - Specialbestämmelse som gäller byggbranschen - Övervakning som hänför sig till byggande - Beställarens försummelseavgift
27.4.2018/1998 HFD:2018:62
Punktbeskattning - Accis på alkoholdrycker - Nedsatt skatt - Småbryggeri - Nedsatt accis för småbryggerier - Fysiskt åtskild verksamhet - Uthyrning av produktionsanordningar
26.4.2018/1967 HFD:2018:61
Förvaltningstvist mellan kommuner - Anstaltsvård - Ansvar för anstaltsvårdens kostnader - Statligt mentalsjukhus - Val av hemkommun
25.4.2018/1964 HFD:2018:60
Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Inkomst som inte deklarerats - Skatteförhöjning - Förhandsifylld deklaration - Minderårig skattskyldig - Förmånstagarens förfarande - Påföljd
25.4.2018/1963 HFD:2018:59
Beskattning av näringsinkomst - Gränsöverskridande fusion - Upplösning - Utländskt övertagande bolag - Utflyttningsbeskattning - Tillgångar hos filial - Sannolikt överlåtelsepris - Affärsvärde - Påförande av skatt - Betalningstid
25.4.2018/1956 HFD:2018:58
Elsäkerhet - Trygghet av elektrisk utrustning - Batteriladdare - Stoppande av försäljning och annan överlåtelse - Muntlig förhandling - Rättegångskostnader - Fel hos myndigheten - Myndighetens ersättningsskyldighet
Avgörandena nummersvis

178-159 158-139 138-118 117-98 97-78 77-58 57-38 37-18 17-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.