12.12.2018/5833 HFD:2018:166

Bilskatt - Förutsättningarna för skattefrihet - Ambulans - Användningssyfte enligt registeranteckning - Sjuktransporttillstånd

A Ab hade år 2011 som registrerat ombud importerat en personbil, som bolaget för bilbeskattningen anmält vara en från bilskatt befriad ambulans. Tullen hade år 2014 med beslut om ändring av beskattningen efterbeskattat A Ab genom att för fordonet påföra bilskatt, skatteförhöjning och skattetillägg, eftersom den ansett att förutsättningarna för skattefrihet inte uppfyllts. Detta med anledning av ambulansen vid registreringen angivits vara i privat bruk snarare än tillståndspliktig användning och att varken ägaren till fordonet eller dess registrerade innehavare kunde uppvisa ett giltigt sjuktransporttillstånd enligt vad som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att varken den omständigheten att ett giltigt sjuktransporttillstånd kunde uppvisas för fordonet eller att fordonet var registrerat för annat än privat bruk var en förutsättning för skattefrihet i fråga om en ambulans på basis av 21 § 1 mom. i bilskattelagen. Således kunde dessa hänsyn inte ställas som krav för befrielse från bilskatt för en ambulans. Det hade således varit korrekt att i enlighet med uppgifterna därom i fordonsregistret betrakta fordonet som en ambulans då beslutet om bilskatt fattades år 2011. Eftersom A Ab inte hade inlämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling, upphävde högsta förvaltningsdomstolen den år 2014 verkställda efterbeskattningen.

Bilskattelagen 1 § 1 mom. (5/2009) och 2 mom. (5/2009), 4 § 1 mom. (5/2009) och 2 mom. (193/2011), 21 § 1 mom. (413/1997) och 57 § 1 mom.

Fordonsskattelagen 21 § (1090/2002) 1 mom. och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.