26.11.2018/5570 HFD:2018:160

Gåvobeskattning - Skattelättnad vid generationsväxling - Företagsbegreppet - Jämställning med koncern

I ärendet skulle avgöras huruvida A kunde beviljas skattelättnad enligt vad som avses i 55 § i lagen om arv och gåva på den grunden att de aktier i X Ab som A år 2011 fått i gåva av sin far B inbegrep delen av ett i lagrummet avsett företag.

X Ab hade bildats år 2002, då Y Ab delat sig i X Ab och det nya Y Ab. I delningen skogsmark, fastigheter jämte industribyggnader samt huvuddelen av aktierna övergått till X Ab. Det nya Y Ab fortsatte delvis bedriva det tidigare Y Ab:s sågverksamhet på markområden och i industribyggnader som hyrdes ut av X Ab. X Ab hade beskattats i enlighet med inkomstskattelagen. Av X Ab:s dotterbolag bedrev enbart Z Ab näringsverksamhet. Z Ab:s verksamhet hade under skatteåret 2011 varit förlustbringande och bolagets omsättning på 302 666 euro hade utgjort endast en liten del av X-koncernens omsättning på 1 379 060 euro under året i fråga. X Ab kunde således inte betraktas som ett i lagen om skatt på arv och gåva avsett företag. Då man beaktande att X Ab inte ägde aktier i den vid delningen bildade Y Ab, som inte ingick i X-koncernen, förelåg inte heller anledning att bedöma saken annorlunda på den grunden att X Ab hade hyrt ut sina markområden och industribyggnader till Y Ab och att delvis samma fysiska personer var delägare i båda bolagen.

Lagen om skatt på arv och gåva 55 § 1 mom. och 57 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Janne Aer, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.