19.10.2018/4773 HFD:2018:137

Beskattning av personlig inkomst - Skattepliktig inkomst - Förvärvsinkomst - Skada till följd av brott - Skadestånd - Grov oredlighet som gäldenär - Betalning av ersättning

A hade varit verkställande direktör för B Ab. B Ab hade år 2008 betalat A sammanlagt 1,3 miljoner euro i penninglön. Beloppet i fråga hade beskattats som A:s förvärvsinkomst under skatteåret i fråga. Helsingfors hovrätt hade genom sin lagakraftvunna dom år 2013 funnit att betalningen av lön delvis utgjort grov oredlighet som gäldenär. Hovrätten hade ålagt A att betala B Ab:s konkursbo 732 000 euro i ersättning för skada till följd av brott. A hade på basis av hovrättsdomen yrkat att det belopp om 732 000 euro som A ålagts att ersätta B Ab stryks från den skattepliktiga förvärvsinkomsten för skatteåret 2008.

A hade inte till någon del erlagt ersättningsbeloppet till B Ab:s konkursbo. Med vidare hänsyn till att frågan var om grov oredlighet som gäldenär snarare än ett brott som innebär tillgrepp av medel som tillhör någon annan, fann högsta förvaltningsdomstolen att det inte förelåg anledning att rätta beloppet av A:s skattepliktiga förvärvsinkomst. Skatteåret 2008.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom., 61 § 2 mom. och 110 § 1 mom.

Se HFD 1991 B 547

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anu Punavaara.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.