26.9.2018/4351 HFD:2018:131

Beskattning av personlig inkomst - Personalförmån - Gåva på bemärkelseår - Pensionering - Värdet av skattepliktig förmån

Vid en skattegranskning som verkställts i B Ab hade konstaterats att bolagets interna instruktion angav att bolaget i samband med pensionering hade uppmärksammat personer som fyllt 60 och erhållit B-medalj med en gåva bestående av antigen en platt-TV, en bärbar dator eller en cykel. Enligt instruktionen hade övriga vid pensionering erhållit en kristallvas. A, som var ordförande i B Ab:s styrelse, hade gått i pension år 2011. A hade då av B Ab i bemärkelsedagsgåva erhållit ett armbandsur av märket Rolex värt 12 920 euro med anledning av sitt långvariga arbete i styrelsen. Beskattningen av A för skatteåret 2011 hade rättats till A:s nackdel genom att lägga till gåvans värde i sin helhet till A:s skattepliktiga inkomst.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det armbandsur A erhållit inte var en sedvanlig och skälig bemärkelsedagsgåva. I sig utgjorde bolagets givning av gåvor vid pensionering dock en förmån som bolagets hela personal hade tillgång till. I ärendet hade inte gjorts gällande att de gåvor som erhölls av övrig personal inte skulle ha varit sedvanliga och skäliga. Av denna anledning borde man inte såsom skattepliktig inkomst ha räknat med den del av gåvan till A som till värdet motsvarade vad A skulle ha skulle ha erhållit ifall B Ab:s gåva motsvarat bolagets sedvanliga och skäliga gåvor till övriga arbetstagare i samband med pensionering. Högsta förvaltningsdomstolen upptog inte till omedelbar prövning frågan om vad som skulle betraktas som värdet på en sedvanlig och skälig gåva vid A:s pensionering, utan upphävde förvaltningsdomstolens och rättelsenämndens beslut samt den till A:s nackdel förrättade rättelsen av beskattning och återförvisade ärendet till Skatteförvaltningen för ny behandling.

Skatteåret 2011. Omröstning 3-2.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom. och 69 § 1 mom. 3 punkten

Lagen om förskottsuppbörd 13 § 3 mom.

Lagen om beskattningsförfarande 56 § 1 mom. (520/2010)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo (skiljaktig), Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä (skiljaktig), Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anu Punavaara (skiljaktig).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.