6.9.2018/4013 HFD:2018:124

Offentlig upphandling - Kommunalbesvär - Marknadsdomstolens behörighet - Besvärsförbud

Enligt 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession får ändring inte sökas i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet med stöd av kommunallagen (410/2015) eller förvaltningsprocesslagen. Paragrafens rubrik lyder Förbud mot att söka ändring som grundar sig på en besvärsgrund.

Besvärsförbudet enligt 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession skulle utgående ifrån paragrafens ordalydelse och dess syfte som framgick ur paragrafens detaljmotiveringar (RP 108/2016 rd) tolkas så att bestämmelsen inte avsåg att ändra på det då gällande rättsläget som grundade sig på 102 § (321/2010) i lagen om offentlig upphandling (348/2007), enligt vilket i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte får sökas stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen. Paragrafens rubrik och det som nämnts i regeringens proposition gällande besvärsgrundernas betydelse vid tillämpningen av lagen om offentlig upphandling 348/2007 gav inte anledning till en annan bedömning.

Lagen om offentlig upphandling och koncession 163 §

RP 108/2016 rd

Se och jmf. HFD 2011:47

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.