16.8.2018/3753 HFD:2018:110

Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - I befolkningsdatasystemet antecknad identitet - Korrigering av födelsetid - Avbrytande av tidsfrist

Ändringssökanden hade då medborgarskapsansökan var anhängig i Migrationsverket i tio års tid använt den identitet som framgick ur befolkningsdatasystemet. Ändringssökanden hade under den tid då ansökan ännu var anhängig bett magistraten ändra den födelsetid som hade antecknats i befolkningsdatasystemet. Som stöd för sin begäran hade han uppvisat en födelseattest. Ändringssökanden kunde därför inte på det sätt som avses i 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen anses ha använt den identitet som framgår av befolkningsdatasystemet åtminstone de senaste tio åren innan medborgarskapsansökan avgjordes.

Frågan gällde om den korrigering ändringssökanden hade bett om kunde anses som ringa i enlighet med 6 § 4 mom. i medborgarskapslagen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en skillnad omfattande fem år i de uppgivna födelsetiderna inte kunde anses vara ringa på det sätt som avses i nämnda lagrum. Begäran om att ändra ändringssökandens födelsetid hade därför avbrutit den tidsfrist som avses i 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen. Det faktum att den begärda ändringen inte hade införts i befolkningsdatasystemet hade ingen avgörande inverkan på ärendet.

Medborgarskapslagen 6 §

Se och jämför HFD 2004:115 och HFD 15.5.2014 L 1585

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.