27.7.2018/3622 HFD:2018:105

Lagen om skydd för växters sundhet - Åtgärder för att bekämpa skadegörare - Skada som orsakats växtproduktionen - Ersättning av kostnaderna

Livsmedelssäkerhetsverket hade avslagit bolagets ansökningar om ersättning av kostnader som hade åsamkats bolaget på grund av verkställigheten av beslut om bekämpning av skadegörare. Enligt 30 § 1 mom. i lagen om skydd för växters sundhet var villkoret för att ersättning ska betalas att aktören på grund av utrotningsåtgärderna hade orsakats betydande kostnader som hade oskäligt stor betydelse för aktörens näring eller som behövde ersättas för att aktören skulle kunna fortsätta med sin näring. Uppfyllandet av de nämnda villkoren förutsatte att de skador som orsakats växtproduktionen var exceptionellt stora på det sätt som avsågs i bestämmelsen.

Vid bedömningen av om de skador som orakats till en följd av verkställigheten av beslutet om bekämpning av skadegörare var exceptionellt stora samt deras betydelse och eventuella oskälighet för bolagets näring kunde beaktas till vilken grad aktören med sina egna åtgärder hade kunnat påverka skadornas uppkomst. Vid bedömningen var det till denna del av betydelse att den ifrågavarande skadegöraren hade upptäckts i bolagets plantskola redan från år 2004 och att bolaget därmed hade haft information om dess växtsortiments riskbenägenhet samt erfarenhet av bekämpning av skadegöraren. Ersättning var inte heller nödvändig med tanke på att bolaget skulle kunna fortsätta med sin näring. Livsmedelssäkerhetsverketes beslut var inte lagstridiga.

Lagen om skydd för växters sundhet (703/2003) 11§ (348/2008) och 30 § (948/2012)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.