12.7.2018/3397 HFD:2018:99

Medborgarskapsärende - Identitet - Tillförlitlig utredning av identiteten - Helhetsbedömning - Motstridiga uppgifter - Födelsetid - Rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder

En förutsättning för förvärv av finskt medborgarskap är enligt medborgarskapslagen att den sökandes identitet har utretts på ett tillförlitligt sätt. Frågan om identiteten på tillförlitligt sätt har blivit utredd ska avgöras genom en helhetsbedömning.

I första hand görs bedömningen utgående från skriftliga handlingar. Om det inte är möjligt att från sökandens hemland erhålla tillförlitliga handlingar ska bedömningen göras utgående från annan utredning, som till exempel vad sökanden själv har uppgett, om det kan anses vara tillförlitligt. På bedömningen av tillförlitligheten inverkar bland annat om den ålder sökanden har uppgett motsvarar verkligheten. I samband med detta kan också annan utredning beaktas än den som sökanden har lämnat. En rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder som eventuellt har gjorts i samband med sökandens ansökan om uppehållstillstånd kan vara sådan annan utredning som beaktas i helhetsbedömningen.

Sökanden hade kommit till Finland år 2012 utan några identitetshandlingar. Han hade i samband med handläggningen av medborgarskapsärendet år 2016 uppgett att han vid sin ankomst hade varit 15 år. Då sökanden kom till Finland hade han genomgått en rättsmedicinsk undersökning enligt vilken han vid sin ankomst varit åtminstone 18 år gammal.

En rättsmedicinsk undersökning för bestämmande av ålder ger inga exakta uppgifter eller ens en helt pålitlig uppskattning om sökandens ålder. Undersökningens resultat kan ändå tas i beaktande vid bedömningen av om den ålder sökanden har uppgett som en del av kriterierna för fastställandet av identiteten, motsvarar verkligheten. Med beaktande av den betydande diskrepansen mellan den födelsetid som sökanden uppgett och den genom den rättsmedicinska undersökningen uppskattade födelsetiden, kunde sökandens identitet bedömd som en helhet inte anses tillförlitligt utredd.

Medborgarskapslagen 6 §

Utlänningslagen 6 a §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.