7.5.2018/2125 HFD:2018:71

Kommunalärende - Kommunal tjänsteinnehavare - Uppsägning - Upphävning av beslutet om uppsägning på grund av fel i förfarandet - Pensionering - Nytt beslut om uppsägning

Syftet med bestämmelsen i 44 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare är att ge arbetsgivaren en möjlighet att korrigera fel i förfarandet som belastar det ursprungliga beslutet om uppsägning. Syftet är även att tjänsteinnehavarens tjänsteförhållande inte anses fortsätta efter den ursprungliga uppsägningstiden om det fanns materiella grunder för det ursprungliga beslutet om uppsägning. Det att tjänsteinnehavarens tjänsteförhållande oberoende skulle ha upphört före ett nytt beslut om uppsägning fattats var inte av betydelse vid bedömningen av myndighetens möjlighet att fatta ett nytt uppsägningsbeslut med stöd av 44 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Kommunallagen (365/1995) 90 § (1375/2007)

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 34 §, 44 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos och Toomas Kotkas. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.