4.5.2018/2088 HFD:2018:69

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Rättelsepost till försäljningsintäkter - Skadestånd - Standardersättning - Distributionsnätsinnehavare - Avbrott i eldistributionen

Skadestånd som med stöd av 100 § i elmarknadslagen erläggs på grund av avbrott i eldistributionen var att betrakta som ersättning till konsumenten för olägenhet med anledning av avbrottet och följaktligen sådant skadestånd som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesbeskattning. A Ab, som idkade elöverföring, hade såldes inte rätt att behandla standardersättningen som rättelsepost till försäljningsintäkter. Omröstning 4-1.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 29.5.2017 - 31.12.2018.

Mervädeskattelagen 73 § 1 mom. och 78 § (1064/2016) 1 mom 1 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 73, 79.1.b och 90.1

Elmarknadslagen (588/2013) 97 §, 98 §, 99 § och 100 §

Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-Bains

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio (skiljaktig) och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.